Henteavfall.no

Henting av avfall og fjerning av alle avfallstyper kr 350/m3

Kontakt oss

Vi jobber hardt for å gjøre kunden fornøyd, ta kontakt i dag og få et uforpliktende tilbud!

Step 1 of 2

Henting av avfall i Oslo og omegn

Vi tilbyr henting, fjerning og håndtering av avfall for næring og privatkunder. 

Enkelt fortalt henter vi avfallet ditt, raskt, enkelt og kostnadseffektivt. 

En av våre fordeler er at vi henter og håndterer ditt avfall raskt og leverer det til nærmeste deponi. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille henting, så gjør vi resten. 

Hente avfall 

Henting av avfall er viktig for å holde det ryddig og fint rundt oss. Vi jobber hver dag med å hente og levere avfall på gjenvinningsstasjonene rundt i Oslo og omegn. Dette er en viktig jobb og vi ser på dette arbeidet som samfunnsviktig og viktig for miljøet. For å hente avfall på en effektiv og god måte benytter vi oss av større varebiler for å slippe å kjøre flere turer enn nødvendig. 

Behøver du henting av avfall? 

Vi er tilgjengelig 24/7 og tilbyr konkurransedyktige priser for våre kunder. Ta kontakt, så kommer vi og henter ditt avfall. 

Ordentlig og ryddig håndtering av avfall

Benytter du deg av våre tjenester kan du være trygg på at avfallet ditt havner der det skal. Det er meget viktig for miljøet at avfallet blir håndtert rett. Alt avfallet vi henter leverer vi på nærmeste deponi hvor avfallet blir sendt videre til enten materialgjenvinning eller energiutvinning. Vi sorterer og kaster ulike avfallstyper hver for seg. 

For at vår prosess skal gå så raskt som mulig er det en fordel for deg og oss at avfallet er sortert når vi kommer for å hente det. Hvis avfallet er blandet, vil vi sortere det så godt som det er mulig.

Svarte poser kaste avfall

Tips til rett avfallshåndtering:

  • Bruk gjennomsiktige eller blanke avfallsekker. Ikke benytt svarte avfallssekker til avfall. Det har blitt ulovlig å bruke svarte avfallssekker til avfall ettersom kontrollørene på gjenvinningsstasjonene ikke kan se hva som er inne i sekkene. Dette har tidligere skapt farlige situasjoner på gjenvinningsstasjonene ettersom at avfallet har tatt fyr.
  • Sorter avfallet. For at vi skal utnytte vår tid så bra som mulig er det en god ide å sortere avfallet så godt du kan før vi kommer for å hente det. Vi er selvfølgelig behjelpelig med å sortere avfall, men om du kan skille de ulike avfallstypene sparer vi tid og du sparer penger.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig. Med stor pågang ulike dager er det veldig lurt å kontakte oss så tidlig du vet at du vil trenge å få kjørt bort avfall. Dette gjør at vi kan planlegge våre dager og kan yte den beste servicen. Benytt vårt bestillingsskjema på nettsiden for bestilling av henting av avfall.

Avfallshenting og håndtering

Hvit van kjører fort

Henting av ulike typer avfall

Våre tjenester dekker alt avfall utenom farlig avfall. Avfall finnes i ulike typer og former. Vi henter alt fra vanlig restavfall, papir og papp, plast, organisk avfall (hageavfall) og elektrisk avfall.

Det eneste vi krever av deg som kunde er at vi får tilgang på avfallet. Dette betyr at du trenger ikke nødvendigvis å være tilstede når vi henter avfallet. Vi kommer og henter avfall raskt og effektivt.

Stor verdi i avfallet

Det er kanskje vanskelig å se verdien i avfall og søppel, men avfall har en viss verdi. Alt kan resirkuleres.Kompostering er en prosess hvor organisk avfall blir gjort om til jord. Matavfall, busker, trær og alt som kan bli til jord igjen blir enten kompostert eller så blir det gjort om til biodrivstoff.
Det er en rekke materialer i avfall som kan gjøres om til nytt materiale som kan brukes på nytt. For eksempel plast kan smeltes og bli til ny resirkulert plast som kan brukes i ny emballasje. Glass smeltes om til nytt glass.

Flere hvite van parkert

Avfallshåndtering

Norge er en av landene i verden som er best på avfallshåndtering, ettersom det har blitt satset stort på etterbehandling av avfall. Dette er tiltak som har blitt satt i gang av miljøvernmyndigheter i Norge og Europa. En av hovedgrunnene til disse tiltakene er å forbedre og opprettholde avtrykket vi mennesker gjør på miljøet og naturen.

Eu vedtok i 2018 et nytt avfallsregelverk som er videreført i EØS avtalen. Dette regelverket har lagt føringene for i hvilken grad avfall skal materialgjenvinnes i fremtiden. Innen 2030 skal 70 prosent av all emballasje bli materialgjenvunnet og innen 2030 skal 65 prosent av alt husholdningsavfall og næringsavfall materialgjenvinnes.

Energiutvinning

Kort fortalt er energiutvinning at når avfall brennes, skaper avfallet energi. Denne energien blir enten brukt til å skape strøm eller å varme opp vann til fjernvarmeanlegg som varmer opp skoler, boliger, sykehus, næringsbygg og industribygg.

Les mer om avfallshåndtering

Pris

Søppeltaxi

2 mann + bil inkludert
Kr 350,- /pr m3 eks mva*
  • Befaring, sortering, kjøring

*200 kr tillegg ved arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00.

FAQ: henting av avfall og søppel
Hvilken type avfall kan vi samle inn
Hvilken type avfall kan vi samle inn?

Våre lastebiler kan håndtere alle typer søppel eller søppel du trenger fjernet fra eiendommen din.

Søppel skapes i forskjellige former som inkluderer fast stoff, væske og gass. Søppel varierer også avhengig av om det er resirkulert eller ikke. Det er generelle kategorier avfall som organisk vått søppel, tørt søppel og farlig avfall, men man kan også være spesifikk med en bestemt type søppel for å redusere de negative effektene på miljøet.

Trafikk kø i vanlig vei
Hva gjør dere med avfallet?

Vi blir kvitt avfallet på gjenvinningsstasjoner. Alt avfall som leveres til gjenvinningsstasjonene blir gjenbrukt på en eller annen måte.

Hvor leverer dere avfallet
Hvor leverer dere avfallet?

Vi leverer avfallet ditt til en godkjent miljøstasjon i Oslo hvor det blir sortert og resirkulert. Alt avfall håndteres riktig på en miljøvennlig måte.

Oversikt over gjenbruksstasjoner i Oslo finner du her.

 
To gamle menn står i trapp
Henter dere møbler?

Våre lastebiler kan hente nye og brukte møbler du trenger fjernet eller flyttet fra eiendommen din til et annet sted.

 

Elektronisk avfall
Henter dere elkabler og likt avfall? 

Vi henter alt mulig avfall, inkludert el og kabler avfall. 

kvinne står ute ved dør
Må jeg være der når dere henter søpla?

Nei, så lenge vi har tilgang til hvor avfallet er. Hvis søppelet av en eller annen grunn er utenfor vårt rekkevidde, er det bedre at du er i nærheten og kan hjelpe oss med å nå det.