Henteavfall.no

EU-krav til avfallshåndtering i 2023

EU KRAV TIL avfallshåndtering

Innholdsfortegnelse

Med målet om å kutte ned på matsvinn og andre resirkulerbare stoffer som dumpes på søppelfyllinger, introduserer EU nye regler for søppelsortering system i 2023. Dette søppelsortering regelverket er en effektiv måte å fremme mer effektiv ressursforvaltning på tvers av EUs medlemsland. For å sikre at alle EU-stater oppfyller sin forpliktelse til å resirkulere minst 50 % av kommunalt fast avfall innen 2023, må disse kravene overholdes konsekvent i hele regionen.

Vi opplever nå konsekvensene av voldsomt avfall og overforbruk, utilstrekkelig kildesortering og uforsiktighet med forsøpling som aldri før. Vi må ta opp dette raskt voksende problemet med økende søppel og avfall, da det har blitt et uunngåelig problem.

Mennesker over hele verden forener seg for å redusere plastemballasje i butikkene og avslutte forurensningen av naturen.

Med den økende oppmerksomheten for miljøvern søker folk aktivt måter å redusere karbonavtrykket på. En kritisk måte er å redusere vår daglige avfallsproduksjon ved å dempe forbruket og redusere produksjonen av søppel. Forbrukere overalt gir uttrykk for sin mening om å redusere plastemballasje i butikkene, og krever mer bærekraftige alternativer.

Likevel, når det rotes sammen er det ikke lett å skille mellom resirkulerbare og ikke-resirkulerbare gjenstander. Dette har forårsaket at noen byer, slik som San Francisco, forbyr bruken av plaststrå fullstendig.

Strandbesøkende over hele verden er altfor kjent med mengden søppel på disse strendene med mange besøkende. Heldigvis har privatpersoner og bedrifter påtatt seg å rydde opp sine lokale strender og kystområder, og dermed eliminere farlig skrot.

Hva er avfallshåndtering?

Henteavfall AS er forpliktet til å samarbeide med myndighetene for å skape ny miljøpraksis og regelverk som skal erstatte utdaterte avhendingsmetoder på søppelfyllinger. Det er mer enn bare å gjøre gjenvinningsbeholdere tilgjengelige eller implementere et forbud, da vi må garantere trygge levekår for kommende generasjoner uten å forårsake betydelig skade på helsen deres. Vi bør beskytte planeten vår og de som bor der – nå og for alltid. Takket være en global avtale, har land over hele verden forent seg i sin innsats for avfallshåndtering og kildesorteringspraksis. Dette er fantastiske nyheter for både miljøet og helsen vår! Ved riktig avhending av potensielt giftige stoffer, kan vi bidra til å holde planeten vår ren og beskytte oss mot sykdommer som kreft knyttet til forurensningsrelaterte kjemikalier som slippes ut i atmosfæren.

Krav, mål og regler fra EU for søppelsortering

I 2018 avduket EU en banebrytende ny avfallsregulering, uformelt kjent som «65 prosent innen 2035»-regelen. Dette avfallsdirektiv-dokumentet inneholder sårt tiltrengte endringer i hvordan resirkulerte og kastede materialer håndteres kommersielt. Ved å følge denne nyvunne veiledningen, kan vi påvirke miljøet vårt mer enn noen gang!

Klima- og miljødepartementet har derfor foreslått strenge forskrifter for gjenvinning av biologisk- og plastavfall.

Materialgjenvinning og avfallshåndtering er en gunstig praksis for miljøet og økonomien som innebærer å gjenvinne materialer fra avfall som skal gjenbrukes i industrien. Plastposer er et utmerket eksempel på dette: Når de resirkuleres, kan de bli plastemballasje med enorm verdi! Ikke bare reduserer dette vår avhengighet av fossilt brensler, men det oppmuntrer også til økonomisk vekst ved å skape arbeidsplasser i bransjen.

Europa har slitt med å oppdage de beste metodene for å holde ressursene i omløp og gjenbruke dem så mye som mulig når det gjelder regulering av avfallshåndtering.

Krav til materialgjenvinning

EUs medlemsland må oppfylle følgende krav for vellykket resirkulering av materialer:

  • 55 prosent innen 2025
  • 60 prosent innen 2030
  • 65 prosent innen 2035

Med anslagsvis 70 % av emballasjen som kreves kildesortert innen 2030, får fremtiden for avfallshåndtering en grønnere fargetone.

Innen 2020 har Miljødirektoratet spådd at Europa vil iverksette ulike tiltak for å bekjempe klimaendringer, for eksempel krav om kildesortering hva skal hvor for matvarer (Miljødirektoratet 2018).

Nasjonale krav, mål og regler

Et av de viktigste målene for nasjonens miljø er å sikre at det totale avfallsvolumet er lavere enn BNP. SSB rapporterte overraskende gode nyheter i 2018, da den økonomiske veksten oversteg økningen i avfallsvolumet! Likevel må vi være oppmerksomme på at disse tallene fremdeles viser at overdrevent med søppel blir produsert.

Vi har som mål å sikre at minst 80 % av alt daglig avfall gjenbrukes eller resirkuleres, men i 2018 falt denne prosentsatsen til 73 %, noe som representerer en reduksjon på 1 % fra 2016-statistikken (SSB 2020).

Norge overholder EUs regelverk for søppelsortering

Norge må gjennomføre et klima- og miljøreguleringsprogram for å møte regjeringens ambisiøse satsing på 65 % materialgjenvinning innen 2035. Klima- og miljødepartementet (2018) har anslått at dette krever en økning i materialgjenvinning med 1,2 millioner tonn. Dette bringer frem det faktum at en betydelig utfordring er i horisonten – noe som nødvendiggjør at bedrifter og husholdninger blir betydelig mer effektive i forhold til kildesortering i årene fremover.

Ellen Hambro, leder for Miljødirektoratet, etterlyser bedre sortering og levering av plast og matavfall fra husholdninger og bedrifter for å sikre at det kan resirkuleres (Klima- og miljødepartementet 2018).

Det nye regelverket krever et strengere kildesortering og avfallshåndteringsregime. Klima- og miljødepartementets planer innebærer å øke standardene for biologisk avfall (dvs. matsvinn og park-/hageavfall) og plastavfall (Klima- og miljødepartementet 2018).

Hvilke søppelsortering tiltak er på vent?

Ifølge Miljødirektoratet av 2018 sorteres omtrent 38 % av maten og 2 5% plastavfall fra husholdninger i Norge. Disse tallene gjør det klart at vidtrekkende modifikasjoner må implementeres for at EU skal nå sine ambisjoner.

Organisasjonsnivået for kilder i hver kommune kan variere, men forskjellene har en tendens til å være små. USA har et bredt spekter av kommuner. For eksempel har noen vellykket gjennomgått mange år med progressiv reform og modernisert sine metoder og strukturer, mens andre fortsatt trenger å ta igjen dette forspranget. Den nye loven kan ødelegge bedrifter og enkeltpersoner, spesielt ettersom byer med lavere resirkuleringsgrad sannsynligvis ikke vil endre deres.

Reglene og forskriftene varierer avhengig av om de gjelder hjem, bedrifter, kommuner eller gårder (jordbruk). De som godtar den nye forskriften må frem til 2023 justere seg tilsvarende (Miljødirektoratet 2018).

Vanlige spørsmål

For å fremme miljø- og menneskers helse, har EUs rammedirektiv for avfallshåndtering og avfall blitt implementert for å beskytte mot farlige stoffer under avfallshåndtering og søppelsortering, samt gjeninnføre gjenbrukbare materialer i omløpet av varer.

Gjennom «komitologi»-prosedyren, har Kommisjonen bestemt presise sluttavfallskriterier som avgjør når bestemt avfall ikke lenger klassifiseres som sådan og i stedet blir et produkt eller sekundært råstoff.

Den europeiske avfallskatalogen (EWC) bruker sekssifrede koder for å klassifisere avfall basert på hvordan det er oppstått. En EWC-kode består av tre par tall, som 12 34 56, og lar oss effektivt identifisere typen avfall som kastes eller resirkuleres.

Gjennom sin miljøpolitikk og lovgivning har EU tatt store skritt for å ivareta naturlige habitater, rense luft- og vannforsyningen vår, sikre at egnede avfallshåndteringsteknikker følges, utvikle forståelse for skadelige kjemikalier og hjelpe virksomhetenes overgang mot en varig økonomi.

EUs lovgivning er enorm og kompleks, men de viktigste forskriftene fokuserer på luftforurensning, vannkvalitet, avfallshåndtering, kjemisk kontroll og naturvern.

Kilder EU-krav til avfallshåndtering

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Susanne Hansen

Susanne Hansen

Susanne er innholdsadministrator for 24 Søppel og flytting. Firmaet tilbyr alt fra flyttetjenester, transport og søppeltaxi.